YANG PALING

Suatu hari, Imam Al-Ghozali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Imam Al-Ghozali bertanya :

Pertama, "Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini ?" Murid-muridnya menjawab, "Orang tua, guru, kawan dan sahabat."
Imam Al-Ghozali menjawab, “Semua jawaban itu benar, tetapi yang paling dekat dengan kita adalah mati.

Kedua, "Apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini ?" Murid-muridnya menjawab,"Negara Cina, bulan, matahari dan bintang-bintang."
Imam Al-Ghozali menjelaskan,“Semua jawaban itu adalah benar, tapi sebenarnya yang paling jauh dari kita adalah masa lalu.

Ketiga, "Apa yang paling besar di dunia ini ?" Murid-muridnya menjawab, "Gunung, bumi dan matahari".
Semua jawaban itu benar,” kata Imam Al-Ghozali, “tapi yang paling besar dari yang ada di dunia ini adalah nafsu.

Keempat, "Apa yang paling berat di dunia ini ?" Ada yang menjawab, "Besi dan gajah."
Semua jawaban adalah benar,” kata Imam Al-Ghozali, "tapi yang paling berat adalah memegang amanah.

Kelima, "Apa yang paling ringan di dunia ini ?" Ada yang menjawab "Kapas, angin, debu dan daun-daunan."
Semua itu benar,” kata Imam Al-Ghozali, “tapi yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat.

Keenam, "Apakah yang paling tajam di dunia ini ?" Murid-muridnya menjawab dengan serentak, "Pedang."
Benar,” kata Imam Al-Ghozali, ”tapi yang paling tajam adalah lidah manusia.

0 comments: